Maritiem Plan C-SCOPE

Het marien beheersplan voor de kust van Dorset, dat ontwikkeld werd binnen C-SCOPE, is een niet-statutair document. Het heeft tot doel instructies, beleidsuggesties en advies te geven aan de gebruikers en beheerders van het marien plangebied, zowel in de publieke, private en vrijwillige sector. Het moet er voor zorgen dat hun plannen en activiteiten bijdragen aan een duurzame ontwikkeling in het gebied. Het plan moet worden beschouwd als een samenhangend geheel, en het kan complementair te zijn aan bestaande plannen en strategieƫn. Het streeft er naar dubbel werk te vermijden, en wijst gebruikers op andere relevante plannen en strategieƫn.

Daarnaast is er de hoop dat het C-SCOPE marien beheersplan in beschouwing zal genomen worden door de lokale bevoegde instanties bij het nemen van beslissingen over nieuwe ontwikkelingen op zee. Ultiem kan het plan mogelijks statutaire erkenning krijgen door het op te nemen in de lokale en nationale mariene plannen wanneer zij worden ontwikkeld in de toekomst.

Alle documenten zijn hier te vinden