U bent hier: Home > Resultaten

Resultaten

Het project C-SCOPE (Combineren van zee- en kustplanning in Europa) is een Europese samenwerking tussen het Kustforum van Dorset (DCF) en het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer België. Dit project kan rekenen op financiering van het Europese Interreg IV A 2 Zeeën-programma. Het doel bestaat erin om te komen tot een duurzame en geïntegreerde aanpak van de planning en het beheer van de zee- en kustgebieden. Beide partners richten zich hiervoor specifiek op drie elementen die samen zorgen voor een meer holistische benadering van planning en informatie zodat men vlotter komt tot duurzaam kustbeheer.

  1. Uitwerken van een kader voor een duurzame en geïntegreerde benadering van zee- en landplanning;
  2. Uitwerken van instrumenten om te komen tot duurzame kusteconomieën en –omgevingen; en
  3. Zorgen voor een engagement tot duurzaam kustbeheer (ICZM) door de verschillende actoren erbij te betrekken.

Gezamenlijke rapporten


De belangrijkste resultaten bij het eerste element – Uitwerken van een kader voor een duurzame en geïntegreerde benadering van zee- en landplanning.

België

Dorset

U vindt het C-SCOPE plan voor maritiem beheer hier terug:

 

Bijlagen:

 

Documenten ter ondersteuning van het plan voor maritiem beheer:

 

Thematische publicaties rond de kustlijn van Dorset: De thematische publicaties zorgen voor actuele sectorinformatie voor de herziening van de strategie voor de kustlijn van Dorset, evenals voor informatie over het Dorset plan voor maritiem beheer.

 

U kan de duurzaamheidsanalyse, die als input dient voor het plan voor maritiem beheer en die haar bijdrage tot de duurzame ontwikkeling van het gebied beoordeelt, hier terugvinden:

U vindt hier de beoordeling terug van de habitatrichtlijn die de mogelijke effecten beoordeelt van het plan voor maritiem beheer voor de Europese gebieden

 

 De belangrijkste resultaten bij het tweede element – Uitwerken van instrumenten om te komen tot duurzame kusteconomieën en –omgevingen

België

Dorset


De belangrijkste resultaten bij het derde element – Zorgen voor een engagement tot duurzaam kustbeheer (ICZM) door de verschillende actoren erbij te betrekken

België

Dorset