U bent hier: Home > Over C-SCOPE > Projectpartners

Projectpartners

Coordinatiepunt Duurzaam Kustbeheer, Belgiƫ

Het Coƶrdinatiepunt Duurzaam Kustbeheer in BelgiĆ« is een aanspreekpunt voor het kustgebied waar sectoroverschrijdende themaā€™s besproken worden.

Onze missie is het stimuleren van een duurzaam beheer van het kustgebied in Belgiƫ.
Globale doelstelling: Duurzaam en geĆÆntegreerd beheer van het kustgebied in BelgiĆ« stimuleren en promoten

De globale doelstelling wordt ondersteund door drie strategische doelstellingen:

 1. Meewerken aan de implementatie van de aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2002 betreffende de uitvoering van een geĆÆntegreerd beheer van kustgebieden in Europa
 2. Bevorderen van integratie van planning en beleid in het kustgebied
 3. Draagvlak creĆ«ren voor geĆÆntegreerd beheer van het kustgebied

Om deze drie strategische doelstellingen te bereiken zijn de volgende operationele doelstellingen nodig:

 1. Communiceren en sensibiliseren over geĆÆntegreerd beheer van het kustgebied
 2. Optreden als aanspreekpunt voor geĆÆntegreerd beheer van het kustgebied
 3. Een platform aanbieden voor overleg over geĆÆntegreerd beheer van het kustgebied
 4. Opvolgen van de duurzaamheidsindicatoren van het kustgebied
 5. Meewerken aan de realisatie van de aanbevelingen van het Europees Parlement betreffende de uitvoering van een geĆÆntegreerd beheer van kustgebieden in Europa

Meer informatie over het Coƶrdinatiepunt Duurzaam Kustbeheer >

Partners van het Belgische Coƶrdinatiepunt Duurzaam Kustbeheer:

Coƶrdinatiepunt voor de Kustzone in Belgiƫ West-Vlaanderen Afdeling Kust Agentschap voor Natuur en Bos Vlaams Instituut voor de zee Federale overheidsdienst voor de volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu

Kustforum Dorset

Het Kustforum streeft naar een duurzame aanpak op het vlak van beheer, gebruik en ontwikkeling van de kustlijn van Dorset. Op deze manier worden de inherente natuurlijke en culturele kwaliteiten behouden en verbeterd met het oog op de volgende generaties.

Het Forum wenst dit te verwezenlijken door:

 • de samenwerking en de dialoog tussen de verschillende stakeholders en gebruikers van de kustlijn van Dorset aan te moedigen
 • het verzamelen en verspreiden van kennis aan te moedigen, en het nodige onderzoek uit te voeren met betrekking tot het fysieke proces, de natuurlijke omgeving en het menselijke gebruik van de kustlijn van Dorset
 • bestaande nationale, regionale en lokale vormen van kustbeleid te herzien en te streven naar duurzame vormen van kustbeleid gemaakt op maat van de kustlijn van Dorset.

In 2050 wenst het DCF dat de kustlijn van Dorset:

 • net zo mooi en rijk is op het vlak van natuur en cultuur als vandaag de dag
 • een bloeiende en gevarieerde kusteconomie heeft waarbij de rijkdommen van de kuststreek de voorbije jaar 50 jaar op een duurzame manier werden gebruikt
 • gebruikt wordt en gewaardeerd wordt door de inwoners van Dorset en de bezoekers
 • tegen 2008 een gevestigde waarde is als toonaangevend gebied op het vlak van kustbeheer waarbij alle stakeholders samen beslissingen nemen en samenwerken om tot de meest praktische vorm van beheer te komen.

Meer info over Dorset Coast Forum >

Onze stichtende leden:

Weymouth and Portland Borough Council Dorset County Council West Dorset District Council Wessex Water Dorset Wildlife Trust Borough of Poole Environment Agency

Medegefinancierd door de Europese Unie

Medegefinancierd door de Europese Unie