U bent hier: Home > Over C-SCOPE > Doelstellingen

Doelstellingen

Een betere coördinatie, planning en een beter beheer van de kustgebieden staan centraal voor C-SCOPE.

De hoge bevolkingsdichtheid en de overvloedige natuurlijke rijkdommen zorgen ervoor dat de kustgebieden onder een constante en steeds groeiende druk staan. Binnen deze ruimte wedijveren bovendien tal van activiteiten met elkaar, nl. visserij, baggerwerken, scheepvaart, toerisme en maritieme energie.

C-SCOPE streeft ernaar om een ‘naadloos kader voor kust- en zeeplanning’ op te maken dat tegemoetkomt aan de eisen van de professionele en niet-professionele gebruikers volgens een ‘bottom-up’ benadering. Hierdoor komen we tot een meer holistische benadering van de planning en een vermindering van de ontwikkelingsconflicten en –gevolgen tussen de kust en de zee op lokaal niveau.

Het project richt zich op drie hoofdelementen:

  1. Uitwerken van een plan voor ruimtelijke ordening van de kust en de zee, en zorgen voor een kader waarin de zee- en landplanning geïntegreerd wordt, met als resultaat:
  2. Uitwerken van instrumenten om te komen tot duurzame kusteconomieën en –omgevingen, met als resultaat:
  3. Zorgen voor een engagement tot duurzaam kustbeheer door de kustactoren erbij te betrekken, met als resultaat:

Eindrapporten zijn ondermeer:

  • Een rapport over duurzame kust- en zeeplanning in West-Vlaanderen en Dorset.
  • Een niet-technische gids voor kustplanning en –beheer.
  • Een rapport met details over de beste methode voor een efficiënte betrokkenheid van de kustactoren.