Study case Dorset

Beheersgebied op zee te Dorset

Het beheersgebied op zee van Dorset bevindt zich tussen Durlston Head en Portland Bill (tot op 12 zeemijl) en omvat een gebied van 953 km². Aangezien er verschillende manieren bestaan om de grens aan landzijde van het gebied te definiëren, werd dit nog niet vastgelegd en zal de werkgroep Maritieme Planning beslissen waar dit moet komen.

Het overgrote deel van de zeebodem in het gebied bestaat uit sublitoraal zand en kiezelzand, hoewel er ook bepaalde stukken met rotsige riffen en terreinen zijn. De omstandigheden gaan van gebieden die zwaar te kampen hebben met blootstelling aan de golven en de getijden rond Portland Bill tot zeer beschutte slikken in Portland Harbour.

Het gebied wordt net zo gevarieerd gebruikt als er habitats zijn – commerciële visserij, militair gebruik, recreatief gebruik (duiken, vissen, zeilen, enz.), scheepvaart/havens, om er maar enkele op te sommen – en het grenst onmiddellijk aan de Jurassic Coast World Heritage Site (Engels). Dit gebied wordt trouwens ook de locatie van de zeilevenementen tijdens de Olympische Spelen van 2012 (Engels) in Londen.

Het beheersgebied op zee is één van de hoofdonderdelen van het C-SCOPE-project in Dorset.
De doelstelling bestaat erin om een functioneel plan voor ruimtelijke ordening aan de kust en op zee (MSP, Marine Spatial Plan) op te stellen voor het gebied in kwestie dat de volgende elementen omvat en op basis daarvan ontwikkeld wordt:

  • Een gedetailleerde kaart van de zeebodem in het beheersgebied op zee in Dorset
  • Een rapport over de waardering en het belang van het landschap/”zeeschap” van Dorset
  • Een rapport over de kansen voor offshore hernieuwbare energie in Dorset
  • Een beschrijvend rapport van het beheersgebied op zee in Dorset

Dit plan zal ontworpen worden op basis van een ‘bottom-up’ aanpak, gestuurd door de werkgroep Maritieme Planning, de leden van het Kustforum van Dorset en de andere kustgebruikers. Bij het nemen van beslissingen kan er een beroep gedaan worden op een GIS-gebaseerd planningsinstrument, nl. de Coastal Explorer Planner. Hierin zal informatie te vinden zijn over ecologie, het huidige gebruik en de kenmerken van het landschap/”zeeschap” van het beheersgebied op zee.