Maritieme ruimtelijke planning in Europa

Maritieme ruimtelijke planning is in opmars. Zowel het beleid als het onderzoek geven het de laatste tijd opvallend meer aandacht. Op dit ogenblik tekent men op Europees niveau reeds de contouren voor toekomstige beleidsopties. Ook de projectontwikkelaars wachten niet af en leggen al hun eerste initiatieven op tafel.

Actuele ontwikkelingen

In 2007 bepaalde de Europese Commissie haar toekomstig maritiem beleid in het Ge√Įntegreerd Maritiem Beleid voor de Europese Unie . De gemeenschappelijke principes voor dit beleid komen naar voor in de Roadmap for Maritime Spatial Planning: Achieving Common Principles in the EU. De Europese aanpak wil onder meer de maritieme activiteiten op een ecosysteem gerichte manier beheren. Ze tracht ook leidraden te bepalen in Guidelines for an integrated approach to maritime policy . Verder lanceert de Europese Commissie een werkprogramma met workshops en pilootprojecten.

Er is beleidsvoorbereidend onderzoek gedaan in het project GAUFRE. Dat geeft naast een grondig onderzoek van de bestaande ruimtelijke structuur van de Noordzee ook een eerste aanzet naar ruimtelijke planning op zee. Uitvoerend projectmatig onderzoek gebeurt in het project C-SCOPE. Kust en zeeplanning wordt er op een innovatieve manier benaderd. Het project neemt de principes van Integrated Coastal Zone Management (ICZM) hierin mee.

Onder impuls van onder meer het EU-klimaatsplan Naar 20-20 in 2020 zoekt men vanuit elke sector naar een coherente toekomstvisie voor visserij, landbouw, havenbeleid, internationaal recht, verkeer, toerisme, natuurlijke rijkdommen en ontginningen, natuur en milieu, cultuur, enz.

Een aantal Europese landen beginnen effectief een ruimtelijke planning op zee na te streven, met het accent op een ecosysteem gerichte benadering. DitzijnondermeerBelgi√ę, Nederland, Noorwegen en Duitsland.

In 2011, lanceerde de Europese commissie een impact assessment om de verschillende opties voor het promoten en ontwikkelen van MSP en ICZM te onderzoeken. De resultaten van dit onderzoekworden voorgesteld eind 2011.

De EU co-financiert twee testprojecten over MSP in de Baltische Zee en in de Noordoost-Atlantische Oceaan. Elk project omvat instanties uit verschillende lidstaten en heeft tot doel praktische ervaring opdoen van de toepassing van een grensoverschrijdende ruimtelijke planning op zee. Deze projecten zijn gestart eind november / begin december 2010 en hebben een looptijd van 18 maanden.

Het MASPNOSE project richt zich op maritieme ruimtelijke ordening in de Noord Oost Atlantische Oceaan en verzamelt partners uit Nederland, Belgi√ę, Duitsland en Denemarken.

Het project ‚ÄėPlan Bothnia‚Äô onderzoekt maritieme ruimtelijke ordening in de Baltische Zee. Experts uit Finland, Zweden en Letland zijn deel te nemen aan het project.