Study case Heist

De zandbank voor Heist

Beheersgebied op zee in België - De Baai van Heist

Beheersgebied op zee in België - De Baai van Heist

De Baai van Heist is een uniek maar zeer complex gebied met tal van gebruikers. Dit gebied is gelegen op de grens van de kustgemeentes Zeebrugge en Knokke-Heist. Het Belgische beheersgebied op zee zoals aangeduid in C-SCOPE bevindt zich tussen de westkant van de haven van Zeebrugge en het strand van Duinbergen. Het is een rijk gebied voor de kusteconomie (haven en toerisme), de kustecologie en de inwoners van Zeebrugge en Knokke-Heist.

De gebruikers van het gebied zijn net zo gevarieerd als de natuurlijke habitats.

De hoofdrolspelers bij de casestudie zijn:

 • De speciale beschermingszone (habitatrichtlijn) op zee en het Gericht Maritiem Reservaat
 • Het Vlaamse natuurreservaat op het strand van Heist
 • De surfclub VVW Heist
 • De stranden van Heist en Duinbergen (beiden gelegen in de gemeente Knokke-Heist)
 • De industriële zeehaven van Zeebrugge
 • Het sternenschiereiland in de haven van Zeebrugge

Uitdagingen en moeilijkheden:

 • De surfclub moet naar het oosten uitwijken wegens de moeilijkheden met het Vlaamse natuurreservaat op het strand van Heist
 • De aangroeiende zandbank voor de kust van Heist brengt moeilijkheden met zich mee voor de werking van de surfclub, zelfs op de nieuwe locatie zoals voorzien in het Provinciale ruimtelijke plan voor het strand
 • De aangroeiende zandbank baart ook de gemeente Knokke-Heist grote zorgen. De gemeente vreest dat het brede strand een negatief effect zal hebben op het recreatief gebruik van het strand en de economie in Heist
 • De zandbank zal een uitbreiding vormen van het Vlaamse gebied als het strand en de zandbank verbonden worden bij laagtij. Vlaanderen groeit en dit kan leiden tot juridische veranderingen

De casestudie is de uitgelezen kans om de verticale (tussen bevoegdheidsniveaus, met inbegrip van de zee-kust interface) en horizontale integratie te testen tussen het beheersplan op land en het beheersplan op zee.

Het uiteindelijke doel is het ontwikkelen van een langetermijnvisie voor de Baai en de zandbank van Heist, in nauw overleg met alle stakeholders.

De elementen in de langetermijnvisie omvatten minstens:

 • Een beschrijving van het gebied, met inbegrip van de juridische status, het huidige gebruik, de betrokken sectoren en partijen
 • Een inventaris van de relevante beleidsdocumenten
 • Een SWOT-analyse (sterkte-zwakte-opportuniteiten en bedreigingen)
 • Een beschrijving van de ontwikkeling van de zandbank en een prognose
 • Een evaluatie van de strandmorfologie in Knokke-Heist
 • Een socio-economische analyse van het recreatief gebruik van het strand
 • Een enquête afgenomen van de strandgebruikers zal de langetermijnvisie ondersteunen

De socio-economische analyse zal een antwoord bieden op de volgende vragen:

 • Wat is de impact van de groeiende zandbank op het recreatieve gebruik van het strand?
 • Wat zijn de bedreigingen en mogelijkheden voor de recreatieve sector?
 • Welke toekomstscenario’s kunnen er ontwikkeld worden voor een nieuw gebruik van het strand in de toekomst om de toeristische return in Heist en Duinbergen te verzekeren?

Resultaten en rapporten C-Scope project