U bent hier: Home > Projectactiviteiten > Maritieme ruimtelijke planning

Maritieme Ruimtelijke Planning

Terwijl ruimtelijke ordening op het vasteland reeds jaren gebruikt werd als instrument, blijft ruimtelijke planning op zee een relatief nieuw concept. Reeds vele eeuwen werden visgronden toegewezen aan bepaalde volkeren of wisten schippers waar zich goede plaatsen bevonden om zand op te graven. Door een intensiever gebruik van de zeeën ontstond er meer en meer nood aan overleg en structuur met betrekking tot het gebruik van de Noordzee.Verschillende sectoren hebben elk hun plekje op het Belgische gedeelte van de Noordzee

Maritieme ruimtelijke planning is een planningsproces waarbij de verschillende activiteiten op zee, zoals visserij, scheepvaart, zandwinning,… een plaats krijgen, zowel in tijd als in ruimte. Hierbij wordt maximaal rekening gehouden met het ecosysteem en met het duurzaam gebruik van onze kostbare maritieme bronnen.

Het C-SCOPE project streeft ernaar om een praktische casestudies uit te werken, met de focus op een geïntegreerde planning over de land en zee grens heen. Hierbij wordt er getracht de verschillende belanghebbende optimaal te betrekken via een ‘bottom-up’ benadering.