U bent hier: Home > Projectactiviteiten > Maritieme ruimtelijke planning > Wat is maritieme ruimtelijke planning

Maritieme Ruimtelijke Planning

Wat is Maritieme Ruimtelijke Planning (MRP)?

Maritieme ruimtelijke planning is een planningsproces waarbij menselijke activiteiten op zee een plaats krijgen, zowel in tijd als in ruimte. Hierbij wordt maximaal rekening gehouden met duurzaam gebruik van onze kostbare maritieme bronnen. Het wil een samengaan zijn van ecologische, economische, sociale factoren, en dit op een ecosysteem-gebaseerde en geĆÆntegreerde manier. Maritieme Ruimtelijke Planning op zee is dus een hulpmiddel voor een betere besluitvorming. Belanghebbenden worden zo vroeg mogelijk bij het planningsproces betrokken, om zo een breed draagvlak te creĆ«ren en steun voor de uitvoering van de plannen te krijgen.

Wanneer is maritieme ruimtelijke planning ontstaan?

Zonering van de zee is op zich niet nieuws. Reeds vele eeuwen werden visgronden toegewezen aan bepaalde volkeren. Door een intensiever gebruik van de zeeĆ«n ontstond er meer en meer nood aan overleg en structuur met betrekking tot het gebruik van de Noordzee. Vanuit Europa kwam maritieme ruimtelijke planning op de agenda via de EU aanbeveling inzake GeĆÆntegreerd Beheer van Kustgebieden (2002) en de Mededeling daarvan (2007). In BelgiĆ« werd onder bevoegdheid van de eerste minister voor de Noordzee in 2003 een ā€˜Masterplan Noordzeeā€™ ontwikkeld.

Waarom maritieme ruimtelijke planning?

De druk op de zee is enorm toegenomen door de belangen van verschillende, met elkaar wedijverende sectoren (scheepvaart, offshore-energie, havenontwikkeling, visserij, aquacultuur,...) en de klimaatverandering. Maritieme ruimtelijke planning vergemakkelijkt de keuze tussen deze activiteiten, en zorgt ervoor dat de broodnodige maritieme ecosystemen beschermd worden. Zo vermijd je bvb. overbevissing, uitputting van maritieme bronnen, vervuiling...

Voor wie is maritieme ruimtelijke planning van belang?

De zee is van iedereen, wordt wel eens gezegd. Ze is een open en multifunctionele ruimte. Vele sectoren zijn hier aanwezig. Het gaat om:

 • Maritiem transport
 • Zand- en grindwinning
 • Bagger- en stortplaatsen
 • Gebruik van de zee voor militaire doeleinden
 • Communicatiekabels en gasleidingen
 • Energiewinning (olie, gas, windenergie, getijdenenergie)
 • Natuur
 • Visserij
 • recreatie en toerisme
 • Monitoring en wetenschappelijk onderzoek
 • Wrakken en ander historisch erfgoed
 • ...

Om de aanwezige sectoren voor het Belgisch deel van de Noordzee te ontdekken kan je de kustatlas raadplegen: http://www.kustatlas.be/nl/gebruik_van_de_zee/