Kustatlas

De Kustatlas voor Vlaanderen / België zag het levenslicht in 2005. De atlas kwam tot stand in het kader van de rapportering aan de Europese Commissie voor de aanbeveling inzake het geïntegreerd beheer van kustgebieden (Engels).

De Kustatlas biedt een overzicht van de Belgische kust. Op dit moment is het vooral een statisch communicatiemiddel voor een breed publiek. In C-SCOPE zal de Kustatlas geactualiseerd, sterk uitgebreid en opgewaarderd worden naar een “Coastal Explorer”, een interactief en dynamisch planningsinstrument met kaartmateriaal, ter ondersteuning van de besluitvorming aan de Belgische kust.

Bekijk de bestaande Kustatlas meer in detail op www.kustatlas.be.

Artikel over de Belgische Kustatlas verschenen in “Journal of Coastal Conservation” (Engels)
Hoofdstuk over de Belgische Kustatlas in “Coastal Informatics: Web Atlas Design & Implementation” (Engels)